subpage_content_top
timeline_bottom
curve_sub_top

Colofon

De samenstellers van deze website hebben naast de hulp van zowel mensen welke Jozef nog persoonlijk hebben gekend als de ook ‘wat’ jongere lezers, veel tijd besteed in menig archief en studiezaal voor het nazoeken van allerlei omschreven gebeurtenissen. De samenstellers hebben zich gehouden aan de beschreven gebeurtenissen in ‘Jeus van Moeder Crisje’ deel 1,2 en 3 door Jozef Rulof. De op de internetsite gebruikte geciteerde fragmenten zijn afkomstig uit ‘Jeus van Moeder Crisje’, ter wille van de leesbaarheid is de zinslengte in sommige gevallen ingekort.

Hier onder een opsomming van de geraadpleegde officiële bronnen:

Geraadpleegde archieven en instituten

American Family Immigration History Center, Ellis Island, New York, VS
Streekarchivariaat regio Achterhoek, Doetinchem
Streekarchivariaat regio Achterhoek locatie ‘s Heerenberg
Koninklijke Landmacht sectie militaire geschiedenis, Den Haag
Koninklijke Landmacht documentatie centrum rijdende artillerie, Arnhem
Gemeentearchief Montferseland, Didam
Gemeentearchief Den Haag, Den Haag
Stadsarchief Den Haag, Den Haag
Heemkundekring Bergh, ‘s Heerenberg
New York Times, New York, New York, VS
Koninklijke Bibliotheek, Den Haag
Centraal bureau voor Genealogie, Den Haag
International Herald Tribune, Parijs, Frankrijk
Washington Post, Washington, DC, VS
Gelders Archief, Arnhem
The National Spiritualist Association of Churches (NSAC), Lily Dale, New York, VS
The Post Journal, Jamestown, New York, VS
Begraafplaatsregister St. Barbara, Den Haag
Centraal Informatie Punt Tweede Kamer der Staten-Generaal, Den Haag
Theosofische Bibliotheek, Amsterdam
UBA-boekendepot (IWO), Universiteit van Amsterdam, Amsterdam
Archief Kasteel huis Bergh, ‘s Heerenberg
Nationaal Archief, Den Haag

Publicaties

Jeus van Moeder Crisje, deel 1,2,3
Een Blik in het Hiernamaals, deel 1,2,3
Vraag en Antwoord, deel 2
Kroniek van de 20ste eeuw
Jozef, a Life in two worlds, Leo Uittenboogaard
My revelations to the peoples of Earth, Jozef Rulof (de introductie)
Jaarboek Achterhoek en Liemers deel 14 1991, MR. H.J. Steenbergen Stichting
Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750 - 1950
Een Historisch Document, samenvatting van de eerste twee lezingen, Den Haag, Stichting GWG 1988 3e druk
Wezen en Doel, Stichting GWG
De Sterke arm, de Zachte hand, Paul Moeyes, 2006
Een kleine geschiedenis van de grote oorlog, Koen Koch, 2010
De Boekenwijzer, Eindhoven
Evolutie, Den Haag
Kontaktorgaan, Den Haag
Haagsche Courant, Den Haag
Nieuwe Courant, Den Haag
Het Vaderland, Den Haag
Het Parool, Amsterdam
Rotterdamsch Nieuwsblad, Rotterdam
Algemeen Handelsblad, Rotterdam
Kleine Courant, Rotterdam
Spiritische Bladen, Harmonia Nederland
Het Toekomstig Leven, Den Haag
Europese Heraut

zerospacer
zerospacer